• 5 Kasım 2017

Topraklama sayesinde bir tesiste hem cihazların sağlıklı şekilde çalışması sağlanırken, bununla birlikte insan sağlığı korunur. İyi bir topraklama hem de aşırı gerilimlerden korurken, tesis boyunca gerilim dengesini sağlar.  Topraklama bir tesisin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında temel unsurlardan biridir.Topraklama temel olarak işletme topraklaması, koruma topraklaması ve fonksiyon topraklaması olarak 3e ayrılır. Örneğin senedirımdan korunma topraklaması bir fonksiyon topraklamasıdır. Tesisin yıldırımdan korunma fonksiyonunu yerine getirir. Yasalara gore topraklama ölçümleri tertipli olarak yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü
TOPRAKLAMA DİRENÇ DEĞERLERİ
Dış yıldırımdan korunma sistemlerinin temel prensibi senedirım darbesini direk yakalayarak toprakta boşalım etmektir. IEC 62305 standardı kapsamında pasif soruşturma uçları ile yuvarlanan küre ve koruma açısı oluşturma yöntemlerine gore dizayn edilen dış yıldırımdan korunma sistemleri için toprak hattı ve direnç kıymeti çok önemlidir. Öncelikli olarak topraklama direnç değerinin sağlanması için toprak özgül direnç ölçümü yapılmalıdır ve bu ölçüm sonucunda topraklayıcı adet ve miktarları, kesitleri belirlenerek dış senedirımdan korunma topraklaması gerçekleştirilir. Direnç kıymeti olarak ilgili normlarda 10 ohm altı ideal görünmektedir,sadece süre içerisinde ki direnç yükselmesi göz önünde tutularak 5 ohm altına daha kolay ve yalın hale getirilmesi hedeflenmelidir. Korozyon riskine karşı korozyon bandı kullanımı bimetal ürünlerin kullanımı, antikorozif ürünlerin seçilmesi önemlidir.

Dış yıldırımdan korunma sistem topraklaması harici olarak eşpotansiyele kesinlikle alınmalıdır. Lokal eşpotansiyel baralar vesilesiyle sağlanacak eşpotansiyele alma işlemi direnç değişiklığı sonucu oluşacak darbe geçişlerini engelleyecektir. Bu aşamada spark gap sönümleyici parafudrların kullanımı önemlidir.

Sonuç olarak 10 ohm değerinin altı uygunluk göstermekle beraber mümkün olan en uygun direnç değeri dış senedirımdan korunma topraklamasında hedeflenmelidir.

Topraklama direnç değerleri
Topraklama direnç değerleri tertipli olarak takip edilmelidir.
TOPRAKLAMA DİRENCİNİ AZALTMAK İÇİN İPUÇLARI
Bağlantı kısımlarında oluşan korozyonları ortadan kaldırın. Gene bağlantı yerlerinde meydana gelen deformasyonları engellemeye çalışın.
Direnç düşürücü kimyasal kullanın
Daha büyük topraklama elektrotu kullanın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir