Arızanın tanımı
İnternet Arıza Bina içi komünikasyon döşemının çalışmasını aksatan ve müdahale edilerek düzeltilebilen
bozuklukların tümüne arıza denir. Örneğin, bina ana giriş terminalinde telefon çevir sesi
olması durumunda, bina içindeki telefon prizinde çevir sesinin olmaması bir arızanın olduğunu
gösterir. Bina içi telefon döşemı (ankastre) bulunmayan binalarda; hem arıza sayısı artmakta
hem bu tür bağlantılar dışarıdan kaçak görüşme yapılmasına imkan vermekte hem de
görüntü kirliliği oluşturmaktadır.
Arıza yakalama Teknikleri
Bina içinde oluşan arızaları tespit etmek, tespit için hangi noktadan başlanılacağına
karar vermek ve arızayı gidermek için aşağıdaki tanımlamaların bilinmesinde yarar vardır.
Bina içi telefon tesisatı (Ankastre): Bina giriş terminal kutusundan itibaren
abone nezdindeki cihazların telefon şebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır.
Telefon prizi: Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı
yerdir.

Terminal bloğu: Telefon kablolarının kat, ara ve bina ana giriş terminal
kutularında irtibatlarının tertipli bir halde yapılabilmesi için kullanılan
bağlantı elemanıdır. Terminal blokları sıkıştırmalı tipte (quick connect) olur.
Türk Telekom tarafından kullanılan veya uygun görülen terminal bloğu
kullanılır. Vidalı bağlantı elemanları kullanılmaz.
Telefon döşem sortisi (Telefon priz tesisatı): döşem, telefon prizlerinden kat
veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az
0,5 mm çapında bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC kılıflı Tablo 2.1.’deki
elektriksel özelliklere uygun bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle yapılır.
Kullanılacak malzemeler TSE standardına uygun olmalıdır.

Kat telefon terminali: Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş
terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.
Ara telefon terminali: İhtiyaç olması durumunda, katlardaki telefon prizinden
gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı
terminaldir.
Bina ana giriş terminali: Telekom şebekesi ile bina ana hat tesisatının
irtibatlandırıldığı terminaldir.
Ana hat döşemı: Kat yada ara telefon terminalleri ile bina ana giriş terminali
arasındaki bağlantıı elde eden tesisattır.
Ara terminal kutusu: Birden fazla kata hizmet eden kapaklı terminal
kutusudur.
Kat terminal kutusu: Kat telefon terminallerinin monte edildiği kapaklı
kutudur.
Bina ana giriş terminal kutusu: Bina ana giriş terminalinin monte edildiği
kapaklı kutudur. Bu kutular yeterli korumayı sağlayacak bir malzemeden
yapılacaktır.