Telefon Tesisatı Tamiri

Telefon Tesisatı Tamiri

Telefon Tesisatı Tamiri internet hattı tamiri
Etkili ve kalıcı çözümler ile birlikte sunulmakta olan telefon tesisatı tamiri hizmetlerinde müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır. İletişim kurmak denince akla ilk olarak gelen telefon cihazları, geçmiş yıllardan günümüze kadar farklı özellikler geliştirilerek ulaşmıştır. Daha eski yıllarda yalnızca sesli iletişim kurmamızı sağlayan telefonlar, son yıllarda görüntülü iletişim kurabilmemizi de sağlamaktadır. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaygın olarak görülen bina ve apartmanlarda kullanılacak olan telefonlar için özel tesisatlar yapılmakta ve bu yapılar için detaylı olarak bağlantılar gerçekleştirilmektedir. Tesisatlar, özel kablolar sayesinde tüm yapılardaki kişilerin telefon kullanabilmeleri amacı ile çekilmektedir. Ancak meydana gelebilecek olan arıza ve hatalar için işinin ehli tamir şirketlerinden yararlanılması gerekmektedir.
İnternet Erişimi İçin Sunulan internet hattı Telefon Tesisatı Tamiri Hizmeti
Son yıllarda hayatımıza girmiş ve her türlü işlerin yapılması konusunda oldukça yardımcı olan hizmetler arasında telefon tesisatı tamiri yer almaktadır. Özellikle iş hayatında oldukça öneme sahip olan bilgisayar kullanımı beraberinde internetinde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Neredeyse internet kullanılmadan işlerin yürütülmesi mümkün olmamakta ve bu yüzden her türlü iş alanında faaliyet gösteren firma ya da şirketlerin tamamında internet kullanılması gerekmektedir. Bahsedilen ihtiyaçlar için kullanılan internette çeşitli nedenlerden dolayı kesilmeler görülebilmekte ve bunun için doğru tamirlerin yapılması gerekmektedir. İnternet erişimi için bazı durumlarda sabit telefon hattının olması gerekmekte ve tesisat hizmetleri sayesinde bu tür sorunlar ortadan kaldırılmaktadır.
Telefon Tesisatı Tamiri Hizmeti Fiyat Aralıkları
Çeşitli özellikler doğrultusunda sağlanmakta olan telefon tesisatı tamiri hizmetlerinde yer alan fiyatlar, yapıların boyutları ve de kullanıcıların sayılarına, aynı zamanda da tesisatta kullanılacak olan kablo özelliklerine göre farklılık göstermektedir. İşlerinde başarılı ve de gerekli eğitimleri almış olan personel kadromuz ile birlikte sunmuş olduğumuz hizmetlerde, aynı zamanda müşteri memnuniyetine de özen gösterilmektedir. Gerekli izinlerin alınabilmesi için Türk Telekom tarafından verilen içerikler doğrultusunda kullanılacak olan borular, belirtilen sınırlar içerisinde yer almaktadır. Boruların çap ve uzunluğunun da bitirilmesi gerekmekte ve de binaların ana girişlerinin tamir hizmetlerinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir.

Arızanın tanımı
internet hattı tamiri İnternet Arıza Bina içi komünikasyon döşemının çalışmasını aksatan ve müdahale edilerek düzeltilebilen
bozuklukların tümüne arıza denir. Örneğin, bina ana giriş terminalinde telefon çevir sesi
olması durumunda, bina içindeki telefon prizinde çevir sesinin olmaması bir arızanın olduğunu
gösterir. Bina içi telefon döşemı (ankastre) bulunmayan binalarda; hem arıza sayısı artmakta
hem bu tür bağlantılar dışarıdan kaçak görüşme yapılmasına imkan vermekte hem de
görüntü kirliliği oluşturmaktadır.
Arıza yakalama Teknikleri
Bina içinde oluşan arızaları tespit etmek, tespit için hangi noktadan başlanılacağına
karar vermek ve arızayı gidermek için aşağıdaki tanımlamaların bilinmesinde yarar vardır.
Bina içi telefon tesisatı (Ankastre): Bina giriş terminal kutusundan itibaren
abone nezdindeki cihazların telefon şebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır.
Telefon prizi: Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı
yerdir.

Modem Network Kurulumu Cat 5 Cat 6 Kablo Sistemleri Kurulum Hizmetlerimiz’de mevcuttur.

Terminal bloğu: Telefon kablolarının kat, ara ve bina ana giriş terminal
kutularında irtibatlarının tertipli bir halde yapılabilmesi için kullanılan
bağlantı elemanıdır. Terminal blokları sıkıştırmalı tipte (quick connect) olur.
Türk Telekom tarafından kullanılan veya uygun görülen terminal bloğu
kullanılır. Vidalı bağlantı elemanları kullanılmaz.
Telefon döşem sortisi (Telefon priz tesisatı): döşem, telefon prizlerinden kat
veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az
0,5 mm çapında bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC kılıflı Tablo 2.1.’deki
elektriksel özelliklere uygun bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle yapılır.
Kullanılacak malzemeler TSE standardına uygun olmalıdır.

Kat telefon terminali: Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş
terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.
Ara telefon terminali: İhtiyaç olması durumunda, katlardaki telefon prizinden
gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı
terminaldir.
Bina ana giriş terminali: Telekom şebekesi ile bina ana hat tesisatının
irtibatlandırıldığı terminaldir.
Ana hat döşemı: Kat yada ara telefon terminalleri ile bina ana giriş terminali
arasındaki bağlantıı elde eden tesisattır.
Ara terminal kutusu: Birden fazla kata hizmet eden kapaklı terminal
kutusudur.
Kat terminal kutusu: Kat telefon terminallerinin monte edildiği kapaklı
kutudur.
Bina ana giriş terminal kutusu: Bina ana giriş terminalinin monte edildiği
kapaklı kutudur. Bu kutular yeterli korumayı sağlayacak bir malzemeden
yapılacaktır.